בקרת איכות QC

ישומי בקרה בע"מ
אישור בקרת איכות סופית של מוצר לפי אספקתו ללקו, אריזתו, סימונו ושליחתו
היגיון בריא ראייה כשירה יחסי אנוש תקינים תפקוד פיזי שמתאים להגדרת התפקיד
פרילנס